Al tweeeneenhalf jaar zijn we aan het voorbereiden, plannen en regelen. Maar de grond is inmiddels verkregen en de eerste heipalen zijn geslagen. Onderweg zijn we de nodige tegenvallers tegengekomen, zoals een verlengde procedure voor de omgevingsvergunning, duizenden euro's extra kadasterkosten door een kadastrale grens die toevallig dwars door onze kavels loopt, extra grond die we moesten aankopen om een opeens verplichte berging te kunnen plaatsen, et cetetra. Maar: we gaan het project succesvol afronden.
 

 

Nu hadden we graag de bewoners (jonge alleenstaande ouders en hun kinderen) een ingerichte woonomgeving geboden. Met speeltoestellen, stoffering, een gezamenlijke wasdroger, fruitbomen, hekken langs de sloot, e.d.. Maar dat zit er echt niet meer in. Om deze kinderen en ouders toch hun droomstart te geven, hebben we deze doneeractie opgezet. Alle donaties zullen worden aangewend om de groep bewoners zelf de inrichting te laten aanschaffen die ze het hardst nodig hebben en het liefste willen voor henzelf en hun kinderen.

Na afloop van de actie zullen we op onze website met de bewoners verslag doen van de opbrengst en de daarvan aangeschafte spullen.

Doneer ook! Alle beetjes helpen, op: www.geef.nl/nl/actie/droomstart/donateurs

Heb je meer mogelijkheden voor een sponsoring / donatie in natura? Denk aan hekken, een trampoline, een picknicktafel, laminaat, een schommeltoestel, enzovoorts? Laat het ons weten via facebook of LinkedIn.

Hartelijk dank!