De termijn om je te kunnen aanmelden als huurder is verstreken. Er is inmiddels een selectie gemaakt  uit de aanmeldingen.
We hebben gemerkt dat de behoefte aan dit soort woonruimte enorm groot is. Het is dan ook heel vervelend om heel veel mensen te moeten teleurstellen. De Kievitswei is een druppel op en gloeiende plaat. Tegelijk zijn we natuurlijk heel verheugd dat wij vijf jonge alleenstaande ouders heel blij kunnen maken met een woning in een geweldige omgeving om hun kind(eren) op te laten groeien.


We zullen uit alle aanmeldingen een voorselectie maken. Met de geselecteerde mensen een kennismakingsgesprek voeren en als dat wederzijds bevalt een huurovereenkomst aangaan. Een aantal wetenswaardigheden:

  • De Kievitswei is een woongroep voor jonge alleenstaande ouders, tot 28 jaar, peildatum 1 maart 2021 (er geldt geen minimum leeftijd, maar let wel op dat om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag je minimaal 23 jaar oud moet zijn).
  • De woningen worden verhuurd met een tijdelijk jongerencontract van maximaal 5 jaar. Je eventuele inschrijfduur voor een sociale huurwoning blijft bij dit jongerencontract behouden en wordt verder opgebouwd gedurende deze 5 jaar, zodat je daarna makkelijker kunt doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning.
  • De planning is dat de woningen ongeveer 1 mei 2021 sleutelklaar zijn. Dat kan ook al een maand eerder of zelfs een paar maanden later zijn (de fabriek heeft al te kampen gehad met sluiting door Corona, dus alles is mogelijk in deze tijden). De huurovereenkomst gaat in zodra de woningen sleutelklaar zijn.
  • Sleutelklaar betekent in dit geval dat de woningen met wat improviseren goed bewoonbaar zijn. Maar het is bijvoorbeeld nog spannend of er op tijd vaste nutsaansluitingen zijn, of dat we het nog even moeten doen met bouwstroom en bijvoorbeeld nog zonder vaste internetaansluiting.
  • De binnen- en buitenruimte zijn nieuw. Dat betekent dat de tuin nog niet is aangelegd en het binnen nog niet gestoffeerd is (gordijnen en vloerafwerking). Om hierin financieel een beetje te ondersteunen, hebben we een doneeractie opgestart. Help vooral mee om die bekendheid te geven, voor een droomstart voor de bewoners van de de Kievitswei.

Woongroep

De kievitswei is een woongroep van 5 woningen. Er zullen dus 5 ouders en een aantal kinderen komen te wonen. Dit biedt de mogelijkheid om samen te werken en er zodoende niet alleen voor te staan. Dit samenwerken doen we naar behoefte. We willen dus graag van je weten welke behoefte je hebt op dit gebied. Daarbij is niets goed of fout, het gaat er om op welke terreinen je elkaar graag zou ondersteunen of samenwerken en op welke gebieden je liever onafhankelijk bent.

Oosterwold

Wonen in Oosterwold is wat anders dan wonen in de meeste andere buurten. Lees je goed in op de pijlers onder dit gebied. Zo wordt verwacht dat je aan stadslandbouw doet op je kavel. Hiervoor wordt een gezamenlijke schuur beschikbaar gesteld en zullen we een boomgaard aanplanten. Een beetje groene vingers (ontwikkelen) is wel belangrijk!