Oosterwold is een groen gebied ten zuiden van Almere, in de gemeenten Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat gebeurt zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. De bewoners van Oosterwold bouwen niet alleen hun huis, ze gaan ook zelf over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte.

 

 

 

Daar is alle ruimte voor, want op de meeste kavels in Oosterwold is plek voor maximaal 12,5% bebouwing en minimaal 50% stadslandbouw, 7% publiek groen en 2% water.

Hierdoor betekent initiatief nemen in Oosterwold veel meer dan het bouwen van een huis en het inrichten van de kavel. Maar daar helpen we je bij.

Er is namelijk heel veel te regelen. Van de ontsluitingsweg, tot de water- en elektriciteitsaansluiting, verschillende onderzoeken en vergunningen.

Van de bewoners van Oosterwold wordt verwacht dat ze minimaal de helft van hun kavel besteden aan stadslandbouw. Dit kan van alles zijn, zoals een moestuin of boomgaard. Wat je ook kiest, het zal tijd en onderhoud vragen. Een beetje groene vingers (of de bereidheid om die te ontwikkelen) is dus wel nodig!

 

Lees meer over Oosterwold op www.maakoosterwold.nl.